Historie

Celý svět zasáhla První světová válka a zejména Evropa se po jejím konci potýkala s rozsáhlými následky tohoto, do té doby největšího, válečného konfliktu. Také zakladatel firmy AUTO RACEK a.s., pan Bohumír Racek, prožíval životně velmi těžké a složité období. Rodák z východočeské Litomyšle se vracel domů z ruského zajetí, do kterého padl po vážném zranění nohy na Italské frontě. V rodném domě na náměstí ho však nikdo s otevřenou náručí nečekal. Rodiče během války zemřeli, jeden z bratrů padl na frontě a druhý zahynul v dole. Jediný živý člen rodiny, který zůstal, byla sestra, která se provdala a odstěhovala do Vídně. Kamarád a spolubojovník, se kterým se pan Racek vracel do Čech pocházel z Humpolce. Ten, když viděl, jaký složitý návrat osud Bohumírovi připravil, nabídl možnost, aby s ním pokračoval dál v cestě na Vysočinu a tam se pokusil zařídit nový život.

 

 

 

 

Historie obrázek

1931

Příchodem pana Bohumíra Racka do Humpolce se začíná psát historie AUTO RACEK a.s.. Nejprve pracuje jako řidič u jednoho ze soukenických továrníků. Po několika letech v zaměstnání uvažuje o založení vlastního podniku. Půjčuje si finanční prostředky od svého zaměstnavatele, který se stejně tak zaručuje za úvěr, který byl potřebný pro dokončení výstavby celého nového areálu na okraji Humpolce. A tak 8.srpna 1931 byla Obecnímu úřadu města Humpolce doručena žádost o kolaudaci a týden na to zahájen provoz v nových dílnách. Celý areál se v té době skládal z rodinného domu, garáží a strojní dílny. V roce 1936 dojde k výstavbě další strojnické dílny a rozšíření autodopravy. V té době pan Bohumír obklopen svojí rodinou - manželkou a čtyřmi dětmi, prožívá rozhodně jedno z nejšťastnějších obdobích svého života. Angažuje se ve sportovním dění města a to zejména v kopané.

 

 

Historie obrázek

Bohužel doba, která přichází, přinese další útrapy do života. Nástup fašismu v Německu, světová válka a protektorát Čechy / Morava zasáhnou citelně i do dění rodiny Rackovy. V roce 1942 je pan Bohumír odveden gestapem a poslán do koncentračního tábora. Rodina složitě pátrá kde se nachází a zda je ještě na živu. V červnu 1945 zastavuje před autodílnou nákladní vůz, z jehož plošiny sestupuje podvyživený a nemocný člověk s necelými padesáti kilogramy tělesné váhy. Pan Bohumír dokázal přežít nacistické koncentrační tábory a vrátit se domů ke své rodině. Radost a štěstí se vrátily do domu na okraji Humpolce. Návrat domů z nacistických koncentráků byl velkou radostí pro pana Bohumíra Racka a jeho rodinu. Po částečném zotavení se opět začíná naplno rozjíždět dění firmy, tak aby následky fašistické okupace byly co nejdříve odstraněny. Bylo nutné pokračovat ve splácení půjček a úvěrů. K tomu, aby firma fungovala a prosperovala jako v předválečných dobách, bylo potřeba vynaložit mnoho úsilí a energie. V relativně krátké době se však daří vše konsolidovat a přistavět další, poslední, část dílen a garáží.

 

 

Nová poválečná etapa firmy však nemá dlouhého trvání. Únor 1948 a vítězství komunistů ve volbách opět tvrdě postihnou celou rodinu a firmu. Na diskriminaci fašistických okupantů navázala diskriminace komunistická. „Nepřítel lidově demokratického zřízení“, národní socialista Bohumír Racek, byl opět uvězněn a zkonfiskován mu veškerý majetek. Odměnou za jeho tvrdou, poctivou práci a vlastenectví, mu bylo odsouzení ke čtyřem a půlroku v komunistickém žaláři na Mírově.Tvrdý režim v tomto zařízení poznamenal celý zbytek jeho života. Jediná radost, která mu zůstala, byla jeho rozrůstající se rodina, zejména pak vnoučata. Komunističtí správci ukradeného majetku nechali žít rodinu pana Bohumíra v bytě nad firmou, přičemž jasně vymezili, kdy a jak se mohou členové rodiny pohybovat. Po návratu z vězení měl tak každý den na očích, jak jeho „nástupci hospodaří“ v prostorách, které tak pracně vybudoval. To byl duševní trest, který se nedá slovy ani nijak popsat. V roce 1973 pan Racek umírá a o necelý rok později i jeho manželka Anna. Zbytek rodinného majetku byl vydrancován a zničen, z obytných částí domu udělány dílny. Firma, ve které byl vždy pořádek a řád, se změnila na špinavé vrakoviště vozů Škoda 1203. Návrat k demokracii po roce 1989 přinesl i návrat komunisty ukradeného majetku. Objekt v Masarykově ulici dostávají potomci zakladatele firmy ve stavu, který jasně dokumentuje „pokrokové“ bolševické vládnutí. Děravé a zrezivělé střechy, prohnilé trámy, rozpraskané zdi,podlahy a instalace, olejem a benzínem prosáklé podlahy a zem, to vše po nánosem mnohaleté špíny a prachu.

 

 

V roce 1992 začala nová epocha historie firmy. Vladimír Racek (syn zakladatele firmy), vrací do provozu, který před lety vybudoval pan Bohumír Racek, pořádek a dobré jméno. Ve spolupráci se Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav byl areál opraven a přebudován na jedno z prvních zastoupení Škoda Auto a.s. nové koncepce v České republice.

Přiblížení se zákazníkům a získání většího tržního území na Vysočině bylo důvodem pro rozšíření nabízených služeb i přenesení působnosti firmy AUTO RACEK a.s. do nových regionů. V roce 1993 byla uvedena do provozu naše provozovna v Havlíčkově Brodě, jejíž další rekonstrukce a mohutné rozšíření bylo realizováno v roce 1996, kdy v souvislosti s přípravou prodeje nového modelu Octavia byl vybudován nový autosalon, servis a autobazar splňující veškeré požadavky Škoda Auto a.s. Současně s výstavbou Havlíčkova Brodu byly zahájeny práce na stavbě nového autosalonu a servisu v Pelhřimově, jenž byl uveden do provozu v červnu 1997. Pro autosalon netypická stavba, umístěná v ochranném pásmu památkové zóny, získala několik architektonických ocenění a následně i srdce obyvatel Pelhřimova, její osobitý styl ocenil při slavnostním otevření ministr kultury ČR. V mezidobí jsme stihli zřídit akviziční středisko v Kamenici nad Lipou, které přiblížilo naše služby i obyvatelům nejjižnější oblasti našeho regionu.

 

 

K další zásadní změně dochází během roku 2002. Veškeré aktivity provozoven v Humpolci a Havlíčkově Brodě jsou od 1. července tohoto roku soustředěny do nové akciové společnosti AUTO RACEK a.s. Centralizace činnosti velmi výrazně snížila provozní náklady a přinesla nové možnosti pro další kvalitnění služeb našim zákazníkům. Pozitivním důsledkem zájmu majitelů a vedení společnosti rozšiřovat svoji působnost také v dalších regionech Vysočiny, bylo připojení provozovny v Pelhřimově. Získání nových zákazníků v novém regionu bylo potvrzením správnosti nastoupené cesty a důkazem toho, že společnost AUTO RACEK a.s. má svoji kvalitu a budoucnost. V roce 2003 přijímá vedení společnosti rozhodnutí, vybudovat centrální karosárnu a lakovnu pro celou akciovou společnost v Humpolci. Po dlouhých přípravách a nesnadném boji s mnoha formalitami byl v červenci 2006 nový objekt s nejmodernější ekologickou technologií spuštěn ve zkušebním a v prosinci téhož roku v běžném provozu.

 

 

Rozhodnutí, vybudovat provoz karosárny a lakovny se potvrdilo jako naprosto správné. Od prvního dne bylo možné pokrýt potřeby všech tří provozoven a rozšířit poskytované služby nad rámec společnosti AUTO RACEK a.s. a nad rámec motoristického odvětví. V dnešní době poskytuje tento provoz komplexní služby, kde je třeba nejvyšší kvalita v povrchové úpravě.

Další velký zlom v koncepci naší společnosti nastal po prezentaci nového Škoda Corporate Design, která proběhla v březnu 2010. Od tohoto okamžiku se začalo intenzivně pracovat na finální podobě humpolecké provozovny. Bylo velkou výhodou, že námi navržené interiérové uspořádání se shodovalo s požadavky Škoda Auto a exteriérové studie od pana Ing. arch. Jana Hrabala zcela zapadly do nové koncepce. I z tohoto důvodu byla tato provozovna zařazena do pilotního projektu výstavby nových autosalónů Škoda v ČR. Souběžně byly připraveny také arch. studie dalších dvou provozoven v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě. Reálná přestavba v Humpolci byla započata v červenci 2012. Celý investiční záměr byl rozložený na jednotlivé etapy tak, aby nebyl omezen a přerušen provoz. Během jednoho roku se podařilo přesně to, co bylo modelováno v počítačových studiích. Provozovna byla zkolaudována a jako první autosalon na Vysočině splňovala veškeré požadavky nové koncepce Škoda Auto a.s. Naši zákazníci a celá veřejnost nechť posoudí, jak dalece se vše povedlo.

 

 

 

To co bylo výše popsáno, není zdaleka vše. Na podzim v roce 2012 byla zahájena přístavba školící servisní dílny v Pelhřimově a celkově byla provozovna připravena na rozsáhlou přestavbu. Tato se uskutečnila v první polovině roku 2015 a slavnostně otevřena pro naše klienty 6.června 2015, v rámci uvedení vozu Nový Škoda Superb na motoristický trh.

 

V zápětí byla 8. června 2015 započata přestavba provozovny v Havlíčkově Brodě a celý rebranding byl ukončen 30. listopadu 2015.

 

 

Do konce roku 2015 se tedy podařilo předělat všechny tři provozovny společnosti AUTO RACEK a.s. do nových designů a vytvořit zcela jiné a konformní zázemí pro naše klienty.

Nová koncepce CI Škoda Auto a.s. je velmi citlivě a precisně definována. Celá síť obchodníků Škoda bude v této architektonicky velmi povedené podobě skvělý balzám na motoristickou duši a zcela jistě přinese všem zákazníkům krásný požitek při pořizování nového vozu Škoda.

Aby byla zcela naplněna komplexnost veškerých služeb v plné kvalitě, přistoupilo vedení naší společnosti k realizaci dalších investičních záměrů. V březnu a dubnu 2017 proběhla rekonstrukce střediska prodeje ojetých vozů dle nových CI Škoda Plus a jeho celkové rozšíření. Našim zákazníkům tak byla od května 2017 poskytnuta možnost zakoupit ojetý vůz ve zcela novém prostředí v provozovně v Havlíčkově Brodě.

Koncepčnost společnosti AUTO RACEK a.s. není, ale definována pouze požadavky hlavního partnera. Další rozvoj a záměry společnosti mají naprostou synergii s vytvořením kvalitního pracovního prostředí pro naše zaměstnance tak, aby mohli na profesionální úrovni uspokojit veškeré požadované služby pro naše zákazníky. Z tohoto důvodu vedení AUTO RACEK a.s. schválilo velké investice v roce 2018 do servisních služeb: rebranding servisních hal a dílen, vybavení servisů požadovanými diagnostikami, zastřešení manipulační plochy u karosárny a lakovny v Humpolci,

 

 

příprava a zahájení výstavby nové lakovny v Havlíčkově Brodě a v neposlední řadě příprava na období elektromobility na všech našich provozovnách.

 

 

V současné době pokračují přípravné, projektové a schvalovací práce na zastřešení autobazaru Škoda Plus v Havlíčkově Brodě, zastřešení manipulační plochy servisu v Humpolci a Pelhřimově. Povedlo se realizovat další kroky ke komplexnímu dobudování areálů v těchto městech, dle architektonického návrhu pana ing. arch. Jana Hrabala.

 

 

Studie zastřešení Škoda Plus v Havlíčkově Brodě.

 

 

Zastřešení a parkoviště manipulační plochy servisu v Humpolci a Pelhřimově (studie).

 

 

 

Dokončení veškerých projektů, přestaveb a rozšíření společnosti AUTO RACEK a.s. bylo schváleno do konce roku 2025.

Kontaktujte nás

Najděte si ten nejrychlejší kontakt. Zavolejte, napište nebo nás navštivte na provozovně.

Humpolec

Pelhřimov

Havlíčkův Brod