Historie

Celý svět zasáhla První světová válka a zejména Evropa se po jejím konci potýkala s rozsáhlými následky tohoto, do té doby největšího, válečného konfliktu. Také zakladatel firmy AUTO RACEK a.s., pan Bohumír Racek, prožíval životně velmi těžké a složité období. Rodák z východočeské Litomyšle se vracel domů z ruského zajetí, do kterého padl po vážném zranění nohy na Italské frontě. V rodném domě na náměstí ho však nikdo s otevřenou náručí nečekal. Rodiče během války zemřeli, jeden z bratrů padl na frontě a druhý zahynul v dole. Jediný živý člen rodiny, který zůstal, byla sestra, která se provdala a odstěhovala do Vídně. Kamarád a spolubojovník, se kterým se pan Racek vracel do Čech pocházel z Humpolce. Ten, když viděl, jaký složitý návrat osud Bohumírovi připravil, nabídl možnost, aby s ním pokračoval dál v cestě na Vysočinu a tam se pokusil zařídit nový život.

 

 

 

 

Historie obrázek

1931

Příchodem pana Bohumíra Racka do Humpolce se začíná psát historie AUTO RACEK a.s.. Nejprve pracuje jako řidič u jednoho ze soukenických továrníků. Po několika letech v zaměstnání uvažuje o založení vlastního podniku. Půjčuje si finanční prostředky od svého zaměstnavatele, který se stejně tak zaručuje za úvěr, který byl potřebný pro dokončení výstavby celého nového areálu na okraji Humpolce. A tak 8.srpna 1931 byla Obecnímu úřadu města Humpolce doručena žádost o kolaudaci a týden na to zahájen provoz v nových dílnách. Celý areál se v té době skládal z rodinného domu, garáží a strojní dílny. V roce 1936 dojde k výstavbě další strojnické dílny a rozšíření autodopravy. V té době pan Bohumír obklopen svojí rodinou - manželkou a čtyřmi dětmi, prožívá rozhodně jedno z nejšťastnějších obdobích svého života. Angažuje se ve sportovním dění města a to zejména v kopané.

 

 

Historie obrázek

Bohužel doba, která přichází, přinese další útrapy do života. Nástup fašismu v Německu, světová válka a protektorát Čechy / Morava zasáhnou citelně i do dění rodiny Rackovy. V roce 1942 je pan Bohumír odveden gestapem a poslán do koncentračního tábora. Rodina složitě pátrá kde se nachází a zda je ještě na živu. V červnu 1945 zastavuje před autodílnou nákladní vůz, z jehož plošiny sestupuje podvyživený a nemocný člověk s necelými padesáti kilogramy tělesné váhy. Pan Bohumír dokázal přežít nacistické koncentrační tábory a vrátit se domů ke své rodině. Radost a štěstí se vrátily do domu na okraji Humpolce. Návrat domů z nacistických koncentráků byl velkou radostí pro pana Bohumíra Racka a jeho rodinu. Po částečném zotavení se opět začíná naplno rozjíždět dění firmy, tak aby následky fašistické okupace byly co nejdříve odstraněny. Bylo nutné pokračovat ve splácení půjček a úvěrů. K tomu, aby firma fungovala a prosperovala jako v předválečných dobách, bylo potřeba vynaložit mnoho úsilí a energie. V relativně krátké době se však daří vše konsolidovat a přistavět další, poslední, část dílen a garáží.

 

 

Nová poválečná etapa firmy však nemá dlouhého trvání. Únor 1948 a vítězství komunistů ve volbách opět tvrdě postihnou celou rodinu a firmu. Na diskriminaci fašistických okupantů navázala diskriminace komunistická. „Nepřítel lidově  demokratického zřízení“, národní socialista Bohumír Racek, byl opět uvězněn a zkonfiskován mu veškerý majetek. Odměnou za jeho tvrdou, poctivou práci a vlastenectví, mu bylo odsouzení ke čtyřem a půlroku v komunistickém žaláři na Mírově.Tvrdý režim v tomto zařízení poznamenal celý zbytek jeho života. Jediná radost, která mu zůstala, byla jeho rozrůstající se rodina, zejména pak vnoučata. Komunističtí správci ukradeného majetku nechali žít rodinu pana Bohumíra v bytě nad firmou, přičemž jasně vymezili, kdy a jak se mohou členové rodiny pohybovat. Po návratu z vězení měl tak každý den na očích, jak jeho „nástupci hospodaří“ v prostorách, které tak pracně vybudoval. To byl duševní trest, který se nedá slovy ani nijak popsat. V roce 1973 pan Racek umírá a o necelý rok později i jeho manželka Anna. Zbytek rodinného majetku byl vydrancován a zničen, z obytných částí domu udělány dílny. Firma, ve které byl vždy pořádek a řád, se změnila na špinavé vrakoviště vozů ŠKODA 1203. Návrat k demokracii po roce 1989 přinesl i návrat komunisty ukradeného majetku. Objekt v Masarykově ulici dostávají potomci zakladatele firmy ve stavu, který jasně dokumentuje „pokrokové“ bolševické vládnutí. Děravé a zrezivělé střechy, prohnilé trámy, rozpraskané zdi,podlahy a instalace, olejem a benzínem prosáklé podlahy a zem, to vše po nánosem mnohaleté špíny a prachu.

 

 

V roce 1992 začala nová epocha historie firmy. Vladimír Racek (syn zakladatele firmy), vrací do provozu, který před lety vybudoval pan Bohumír Racek, pořádek a dobré jméno. Ve spolupráci se ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav byl areál opraven a přebudován na jedno z prvních zastoupení ŠKODA AUTO a.s. nové koncepce v České republice.

Přiblížení se zákazníkům a získání většího tržního území na Vysočině bylo důvodem pro rozšíření nabízených  služeb i přenesení působnosti firmy AUTO RACEK a.s. do nových regionů. V roce 1993 byla uvedena do provozu naše provozovna v Havlíčkově Brodě, jejíž další rekonstrukce a mohutné rozšíření bylo realizováno v roce 1996, kdy v souvislosti s přípravou prodeje nového modelu Octavia byl vybudován nový autosalon, servis a autobazar splňující veškeré požadavky ŠKODA AUTO a.s. Současně s výstavbou Havlíčkova Brodu byly zahájeny práce na stavbě nového autosalonu a servisu v Pelhřimově, jenž byl uveden do provozu v červnu 1997. Pro autosalon netypická stavba, umístěná v ochranném pásmu památkové zóny, získala několik architektonických ocenění a následně i srdce obyvatel Pelhřimova, její osobitý styl ocenil při slavnostním otevření ministr kultury ČR. V mezidobí jsme stihli zřídit akviziční středisko v Kamenici nad Lipou, které přiblížilo naše služby i obyvatelům nejjižnější oblasti našeho regionu.

 

 

K další zásadní změně dochází během roku 2002. Veškeré aktivity provozoven v Humpolci a Havlíčkově Brodě jsou od 1. července tohoto roku soustředěny do nové akciové společnosti  AUTO RACEK a.s. Centralizace činnosti velmi výrazně snížila provozní náklady a přinesla nové možnosti pro další kvalitnění služeb našim zákazníkům. Pozitivním důsledkem zájmu majitelů a vedení společnosti rozšiřovat svoji působnost také v dalších  regionech Vysočiny, bylo připojení provozovny v Pelhřimově. Získání nových zákazníků v novém  regionu bylo potvrzením správnosti nastoupené cesty a důkazem toho, že společnost AUTO RACEK a.s. má svoji kvalitu a budoucnost. V roce 2003 přijímá vedení společnosti rozhodnutí, vybudovat centrální karosárnu a lakovnu pro celou akciovou společnost v Humpolci. Po dlouhých přípravách a nesnadném boji s mnoha formalitami byl v červenci 2006 nový objekt s nejmodernější ekologickou technologií spuštěn ve zkušebním a v prosinci téhož roku v běžném provozu. 

 

 

Rozhodnutí, vybudovat provoz karosárny a lakovny se potvrdilo jako naprosto správné. Od prvního dne bylo možné pokrýt potřeby všech tří provozoven a rozšířit poskytované služby nad rámec společnosti AUTO RACEK a.s. a nad rámec motoristického odvětví. V dnešní době poskytuje tento provoz komplexní služby, kde je třeba nejvyšší kvalita v povrchové úpravě.

Další velký zlom v koncepci naší společnosti nastal po prezentaci nového ŠKODA Corporate Design, která proběhla v březnu 2010. Od tohoto okamžiku se začalo intenzivně pracovat na finální podobě humpolecké provozovny. Bylo velkou výhodou, že námi navržené interiérové uspořádání se shodovalo s požadavky ŠKODA AUTO a exteriérové studie od pana Ing. arch. Jana Hrabala zcela zapadly do nové koncepce. I z tohoto důvodu byla tato provozovna zařazena do pilotního projektu výstavby nových autosalónů ŠKODA v ČR. Souběžně byly připraveny také arch. studie dalších dvou provozoven v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě. Reálná přestavba v Humpolci byla započata v červenci 2012. Celý investiční záměr byl rozložený na jednotlivé etapy tak, aby nebyl omezen a přerušen provoz. Během jednoho roku se podařilo přesně to, co bylo modelováno v počítačových studiích. Provozovna byla zkolaudována a jako první autosalon na Vysočině splňovala veškeré požadavky nové koncepce ŠKODA AUTO a.s. Naši zákazníci a celá veřejnost nechť posoudí, jak dalece se vše povedlo.

 

 

 

To co bylo výše popsáno, není zdaleka vše. Na podzim v roce 2012 byla zahájena přístavba školící servisní dílny v Pelhřimově a celkově byla provozovna připravena na rozsáhlou přestavbu. Tato se uskutečnila v první polovině roku 2015 a slavnostně otevřena pro naše klienty 6.června 2015, v rámci uvedení vozu Nový ŠKODA Superb na motoristický trh.

 

V zápětí byla 8. června 2015 započata přestavba provozovny v Havlíčkově Brodě a celý rebranding byl ukončen 30. listopadu 2015.

 

 

Do konce roku 2015 se tedy podařilo předělat všechny tři provozovny společnosti AUTO RACEK a.s. do nových designů a vytvořit zcela jiné a konformní zázemí pro naše klienty.  

Nová koncepce CI ŠKODA AUTO a.s. je velmi citlivě a precisně definována. Celá síť obchodníků ŠKODA bude v této architektonicky velmi povedené podobě skvělý balzám na motoristickou duši a zcela jistě přinese všem zákazníkům krásný požitek při pořizování nového vozu ŠKODA.

Aby byla zcela naplněna komplexnost veškerých služeb v plné kvalitě, přistoupilo vedení naší společnosti k realizaci dalších investičních záměrů. V březnu a dubnu 2017 proběhla rekonstrukce střediska prodeje ojetých vozů dle nových CI ŠKODA Plus a jeho celkové rozšíření. Našim zákazníkům tak byla od května 2017 poskytnuta možnost zakoupit ojetý vůz ve zcela novém prostředí v provozovně v Havlíčkově Brodě.

Koncepčnost společnosti AUTO RACEK a.s. není, ale definována pouze požadavky hlavního partnera. Další rozvoj a záměry společnosti mají naprostou synergii s vytvořením kvalitního pracovního prostředí pro naše zaměstnance tak, aby mohli na profesionální úrovni uspokojit veškeré požadované služby pro naše zákazníky. Z tohoto důvodu vedení AUTO RACEK a.s. schválilo velké investice v roce 2018 do servisních služeb: rebranding servisních hal a dílen, vybavení servisů požadovanými diagnostikami, zastřešení manipulační plochy u karosárny a lakovny v Humpolci,

 

 

příprava a zahájení výstavby nové lakovny v Havlíčkově Brodě a v neposlední řadě příprava na období elektromobility na všech našich provozovnách.

 

 

V současné době pokračují přípravné, projektové a schvalovací práce na zastřešení autobazaru ŠKODA Plus v Havlíčkově Brodě, zastřešení manipulační plochy servisu v Humpolci a Pelhřimově. Povedlo se realizovat další kroky ke komplexnímu dobudování areálů v těchto městech, dle architektonického návrhu pana ing. arch. Jana Hrabala.

 

 

Studie zastřešení ŠKODA Plus v Havlíčkově Brodě.

 

 

Zastřešení a parkoviště manipulační plochy servisu v Humpolci a Pelhřimově (studie).

 

 

 

Dokončení veškerých projektů, přestaveb a rozšíření společnosti AUTO RACEK a.s. bylo schváleno do konce roku 2025.

Kontaktujte nás

Najděte si ten nejrychlejší kontakt. Zavolejte, napište nebo nás navštivte na provozovně.

Provozovna Humpolec

Provozovna Pelhřimov

Provozovna Havlíčkův Brod